Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin - „ZA ŻYCIEM”

Czcionka:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM”

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu rozpoczyna realizację zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.

 

 

 

Kto może złożyć wniosek:

1.     Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;

2.     Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

3.     Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

  • małżonków,
  • rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
  • rodziców dziecka,
  • opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

 

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

1.     przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.     wsparcia psychologicznego;

3.     pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4.     dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

  • opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

 

 

Informacje można uzyskać pod nr 537 773 537. Wnioski należy składać w  Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych pok. Nr 7 i 8 w siedzibie Ośrodka - Podegrodzie 248.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Kalendarium

Imieniny