Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS: www.mpips.gov.pl.W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, gmina Podegrodzie przystępuje do realizacji rządowego programu. Za realizację zadania związanego z przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny odpowiada  Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu. Kartę bezpłatnie otrzyma każdy członek rodziny wielodzietnej wpisany do wniosku o przyznanie Karty. Dodatkowe informacje w Ośrodku albo na stronie internetowej  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Mieszkańcy naszej gminy mogą pobrać wniosek  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu pokój nr 9 oraz na stronie internetowej MPiPS link poniżej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

                                                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

                                                                                                                    Barbara Grabiak

Pogoda

Kalendarium

Imieniny