Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:

Ośrodek zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych  w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku ,Nr 64,poz.593 ze zmianami).
Ośrodek obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji.
Za takie sytuacje uznaje się:
- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- potrzebę ochrony macierzyństwa,
- bezrobocie,
- długotrwałą chorobę,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- alkoholizm,
- narkomanię,
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Podstawowe formy pomocy:

1. Praca socjalna-jako szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne i społeczne.

2. Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty z systemów ubezpieczeń społecznych.

3. Zasiłki okresowe, dla osób i rodzin, mające na celu okresową pomoc materialną.

4. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół.

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, mające na celu zapewnienie określonego rodzaju pomocy, przeznaczone na konkretny cel, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

6. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 
                                                                                                          Opracowała Marta Lis

Pogoda

Kalendarium

Imieniny