Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt konkursowy Regionalny Program Operacyjny

Czcionka:

"RAZEM ŁATWIEJ - AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE PODEGRODZIE"

 

PROJEKT KONKURSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEGRODZIU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Od 1 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu realizuje projekt przedłożony    w konkursie ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pod hasłem „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”. Nasz projekt otrzymał 169 pkt. na 170 pkt. maksymalnych do zdobycia i został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt ogółem: 2,523,504.33 zł

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych : 2,144,978.68

Wkładem własnym jest wkład rzeczowy i finansowy na kwotę: 378,525.65 zł.

Cel główny: wzrost aktywności społeczno - zawodowej oraz szans na zatrudnienie 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Podegrodzie do 30.06.2019 r.

            Projekt jest skierowany do osób i rodzin zamieszkujących gminę Podegrodzie, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, którzy są klientami OPS w Podegrodziu lub korzystającymi z programu PO PŻ 2016 (z Banku Żywności). Udział w projekcie ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 240 osób. Uczestnicy projektu na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i predyspozycji zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach poniższych modułów:

 

1. Moduł wsparcia rodziny:

a. Trening integracji emocjonalnej

b. Trening komunikacji partnerskiej

c. Trening kompetencji rodzicielskich

d. Diagnostyka integracji sensorycznej, terapia taktylna, trening kontroli emocji - dla dzieci

e. Trening kompetencji życiowych

 

2. Moduł wsparcia osób nieaktywnych zawodowo:

a. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

b. Trening kompetencji życiowych z elementami wizażu

c. Kursy zawodowe oraz prawa jazdy

d. Trening pracy

e. Stypendium stażowe

 

3. Moduł wsparcia osób bezrobotnych:

a. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

b. Indywidualne spotkania rozwojowe z elementami coachingu

c. Trening kompetencji życiowych

d. Prace społecznie-użyteczne,

e. Warsztaty dot. wolontariatu i ekonomii społecznej

 

4. Moduł doradztwa indywidualnego:

a. Indywidualne spotkania z psychoterapeutą

b. Indywidualne doradztwo zawodowe

c. Indywidualne spotkania z doradcą rodzinnym (psychologiem)

d. Indywidualne doradztwo prawne

e. Indywidualne spotkania z Terapeutą ds. uzależnień

 

 

5. Moduł pracy socjalnej i wsparcia finansowego obejmuje wypłatę zasiłków celowych lub okresowych.

 

            Ponadto uczestnicy szkoleń będą mieć możliwość skorzystania z usług fryzjerskich i stomatologicznych (zgodnie z diagnozą), cateringu (obiad dwudaniowy, poczęstunek w czasie przerw kawowych) opieki nad osobami zależnymi w czasie szkoleń wraz z poczęstunkiem dla dzieci, materiałów dydaktycznych. W celu likwidacji barier związanych z możliwością dojazdu uczestników projektu zwłaszcza osób niepełnosprawnych zostanie zakupiony 9 osobowy bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Kadra projektu: Kierownik OPS, Główna Księgowa OPS, koordynator projektu, pracownicy socjalni, asystent zatrudniania, asystent osoby niepełnosprawnej, kierowca busa oraz osoba do opieki nad osobami zależnymi.

            Projekt jest realizowany w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu bez barier architektonicznych. Rekrutacja trwa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie konkursowym „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu (siedziba Biblioteki Publicznej, Podegrodzie 525), tel. 533 523 296 oraz w OPS w Podegrodziu, tel. 537 773 537.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

ulotka

Utworzono dnia 23.06.2017

Pogoda

Kalendarium

Imieniny