Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacja: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 13.10.2021

 

 

INFORMACJA

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu informuje, iż w związku z

 

planowanym przystąpieniu do Programu:

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022      

 

osoby chętne prosimy zgłaszać się do

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu do dnia

 

20.10.2021


 

czytaj dalej na temat: Informacja: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Utworzono dnia 13.10.2021

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

 

PODEGRODZIU ROZPOCZYNA

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH

 

PROGRAMU „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

 

EDYCJA 2022

 

 

 

Wykorzystywanie symboli państwowych i terytorialnych - W celach komercyjnych

 • Czym jest opieka wytchnieniowa?


 

 

Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osoba od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • osobami posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

 1. Mieszkają na terenie Gminy Podegrodzie

 2. Sprawują faktyczną opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;

 3. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

 • oświadczenia


 

 

 

 

 

 

Wnisoki będą przyjmowane do 20.10.2021

 

  


 

czytaj dalej na temat: Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Szczepienie ,,trzecią dawką' przeciw COVID-I9

Utworzono dnia 06.10.2021

W załączeniu pismo WOJEWODY MAŁOPOLSKI na temat Szczepienia ,,trzecią dawką' przeciw COVID-I9

Zakręć Ruletką Swojego życia i podejmij decyzję

Utworzono dnia 06.10.2021

W dniu 5.10.2021 uczniowie klas VII Szkół Podstawowych Naszej Gminy zostali przywitani przez Pana Wójta Stanisława Banacha w Gminnym Ośrodku Kultury gdzie spotkali się w ramach październikowej kampanii profilaktycznej „ Zakręć Ruletką Swojego życia i podejmij decyzję Młodzież obejrzała spektakl teatralny pt „ Dopalacze Ruletka życia lub śmierci”, przedstawiony przez teatr profilaktyczny KRÓL z Łodzi.

Spektakl zawiera bogate treści o wartościach merytorycznych, wskazówki jak zapobiegać problemom i nie dać wciągnąć się w nałóg. Ma na celu pogłębianie i utrwalanie wiadomości na temat dopalaczy i ich szkodliwości na organizm młodego człowieka.

Ciekawym punktem dzisiejszego spotkania była możliwość spotkania z jedną z aktorek, która jest niewidoma od urodzenia. Przybliżyła ona uczniom swoje życie oraz chętnie odpowiadała na zadane pytania.

Patronaaci projektu:

Wójt Gminy Podegrodzie

Organizatorzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czytaj dalej na temat: Zakręć Ruletką Swojego życia i podejmij decyzję

Kampania Profilaktyczna

Utworzono dnia 04.10.2021

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021

Utworzono dnia 30.09.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2021

1.Tytuł zadania publicznego:

Kompetentni, świadomi i bezpieczni.”

2. Termin realizacji zadania publicznego od 2021–06–01 do 2021–12–31

3. Grupa docelowa” osoby w wieku 60+ zam. m. Nowy Sącz i powiat nowosądecki, które chcą nabyć lub zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Program szkolenia:

1."Komputer od podstaw" - 15 godz., zakres tematyczny: jak działa komputer, urządzenia wejścia / wyjścia, nauka posługiwania się myszą i klawiaturą, zapisywanie i podstawowe operacje na plikach, obsługa przeglądarek internetowych, cyber bezpieczeństwo.

2."Senior w wirtualnym urzędzie" - 4 godz., zakres tematyczny: założenie profilu zaufanego, zapoznanie z funkcjonalnością platformy epuap, portal m-obywatel, portal pacjent.gov.pl,

3."Finanse w Internecie" - 8 godz. zakres tematyczny: bankowość intern. - praca na bezpłatnych symulatorach transakcji bankowych, zakupy w Internecie (portale, sklepy, epodróże), portal podatki.gov.pl,

4. "Kultura w Internecie" - 4 godz., zakres tematyczny: wirtualne muzea, zasoby biblioteczne dostępne on-line, serwisy do słuchania muzyki, oglądania filmów i spektakli, rezerwacja biletów do przykładowej placówki kultury (teatr/kino).

5."Komunikowanie się przez Internet", 8 godz., zakres tematyczny: co to są media społeczn, założenie konta na wybranym portalu, nauka korzystania z funkcjonalności danego portalu, założenie skrzynki e-mailowej, wideorozmowy (np. z wykorzystaniem skype, google meet itp.).

6.”Bezpieczny Senior- nie dam się oszukać” – 2 godz., zakres tematyczny: metody najczęściej stosowane przez oszustów, jak działa policja, jak weryf. próby oszustwa, jak prowadzić rozmowę z oszustem, co robić gdy zostałem oszukany, gdzie uzyskać pomoc gdy będę pokrzywdzonym.

Każdy z bloków tematycznych będzie omawiany w kontekście bezpieczeństwa.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy i pendrive.

Zakładamy, że nie każdy uczestnik ukończy wszystkie moduły szkoleniowe.

INFORMACJA

Utworzono dnia 20.09.2021

 

 

 

INFORMACJA

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w trosce o zdrowie seniorów.

Utworzono dnia 14.09.2021

 

 

 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w trosce

 

o zdrowie seniorów.

 

 

 

 

 

 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu - Home | Facebook

 

 

 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna

 

kolejny, już 18 rok swojej działalności. Osoby starsze

 

stanowią coraz większą grupę mieszkańców

 

Sądecczyzny. Prognozy i statystyki wskazują, że odsetek

 

tych osób będzie systematycznie wzrastał w kolejnych

 

latach. Jak powszechnie wiadomo osoby starsze w

 

czasie pandemii miały wiele ograniczeń, co w znaczący

 

sposób wpłynęło niekorzystnie na ich kondycję

 

psychiczną i fizyczną.

 

 

Zaplanowany program na najbliższy rok akademicki w

 

Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku obejmuje

 

bogatą ofertę dla seniorów z terenu miasta Nowego

 

Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, w której ważne

 

miejsce zajmują zajęcia przygotowane w trosce o ich

 

zdrowie.

 

 

Proponujemy wykłady, zajęcia warsztatowe w małych

 

grupach, zajęcia aktywności fizycznej, dostosowane do

 

potrzeb i możliwości seniorów, wyjazdy edukacyjne i

 

krajoznawcze.

 

 

 

Wykład inaugurujący rok akademicki 2021/2022

 

odbędzie się 7 października br. w Małopolskim

 

Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

 

 

 

Seniorów zainteresowanych ofertą edukacyjno-

 

aktywizującą Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 30

 

września. Zachęcamy do kontaktu z sekretariatem.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy dysponują

 

wolnym czasem na emeryturze i chcą zainwestować we

 

własne zdrowie, dobre samopoczucie, aktywność

 

fizyczną i psychiczną.

 

 

 


Kontakt:

 


Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18


Tel. 18 443 57 08


e-mail: sekretariat@sutw.pl www.sutw.pl


Jesteśmy na Facebooku:

 

www.facebook.com/SadeckiUTW

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00


 


 


 

czytaj dalej na temat: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w trosce o zdrowie seniorów.

Pogoda

Kalendarium

Imieniny