Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Czcionka:

 

 

 

 

                   Plik:Herb Polski.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w

trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz

osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku,

chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają

wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym

kryterium dochodowe.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w

szczególności:


1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,


2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,


3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.

7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności

osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym


w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

żywnościowych.

 


 


 

 

Dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 162 677,00

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2021 r.

 

 

 


 

Pogoda

Kalendarium

Imieniny