Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o realizacji projektu "POWER - szansą dla młodych"

Utworzono dnia 28.04.2020
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej na prośbę Fundacji EUROPA+ informuje o realizacji projektu "POWER - szansą dla młodych" Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego - umowa o dofinansowanie projektu nr POWER.01.02.01-12-0028/19-00 z dnia 17.07.2019 r.

Zgodnie z założeniami, projekt ma objąć 54 uczestników/-czki, organizując m.in. indywidualne doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, bony na zasiedlenie, staże zawodowe. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria formalne:

  • będąca w wieku 15-29 lat,
  • zamieszkujące teren Powiatu Nowosądeckiego, na obszarach wiejskich położonych poza ZIT, tj. gminy: Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Krynica Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie lub osoby z niepełnosprawnościami lub rodziców chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1,
  • osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. MŁODZIEŻ NETT (nie pracująca, nie kształcąca się, nie szkoląca się w ciągu ostatnich 4 tygodni ze środków finansowych ze źródeł publicznych).

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy i telefoniczny:

DANE KONTAKTOWE

EUROPA +

ul. Jagiellońska 29/11, 33-300 Nowy Sącz

kom. 601 320 540

tel. 18 448 72 02

adres mail: agarwol@europaplus.pl


Pogoda

Kalendarium

Imieniny