Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zadania związane z rozwojem pomocy społecznej

Czcionka:

 

 

 

                           Plik:Herb Polski.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I.  poprzez organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka. 

II..realizację dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;

III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.


 

 W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

– wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,

- zakup towarów i usług,

- koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,


 


 

Dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 84 522,00 zł

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2021 r.


 

 

 


 

Pogoda

Kalendarium

Imieniny