Gościcie Państwo na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat naszej działalności. Na jego stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

  • statusu prawnego ośrodka
  • struktury organizacyjnej
  • realizowanych zadań
  • sposobach załatwiania spraw – obowiązujących procedurach
  • finansów i mienia
  • ogłaszanych konkursów
  •  zamówienień publicznych

BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu jest połączony z główną stroną domową OPS-u.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej jest możliwy również we siedzibie OPS w Podegrodziu w formie wywieszanych na tablicach ogłoszeń.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej, zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 946588

Utworzono dnia: 08.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

18.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

18.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna